De HFN Foundation is opgericht door de honorair consul van Oekraïne en voorzitter van de Netherlands-Ukrainian Chamber of Commerce Emiel de Sévrèn Jacquet met als doel om direct hulp te bieden aan mensen die Oekraïne ontvlucht zijn. We zetten onze middelen heel gericht, direct en zonder veel bureaucratie en overheadkosten in.
In de eerste weken na het uitbreken van de oorlog tegen Oekraïne hebben we ruim 125 vrouwen en kinderen naar Nederland gehaald en een veilige opvang kunnen kunnen bieden. Momenteel ondersteunen we financieel o.a. de Oekraïense school in Amstelveen (ukrainianschool.nl), waar kinderen les krijgen in Oekraïense taal en cultuur.  Daarnaast ondersteunen we actief projecten, met name gericht (maar niet uitsluitend) op kinderen, in Nederland en Oekraïne.
De donaties werden o.a. gebruikt voor de volgende zaken:

  • Vervoer naar Nederland
  • Huisvesting in Nederland voor de eerste twee maanden
  • Leefgeld voor de eerste twee maanden
  • Talencursus (indien nodig)
  • Psychologische hulp (indien nodig)
  • Ondersteuning van educatieve projecten
  • Ten behoeve van het algemeen welzijn van Oekraïners die het land ontvlucht zijn

De mensen die vluchten uit Oekraïne zijn geen economische vluchtelingen. Het zijn Europeanen die gedwongen zijn om tijdelijk hun land te verlaten. Het zijn over het algemeen hard werkende, goed opgeleide mensen die snel een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. De HFN foundation gebruikt haar donaties om deze mensen op een goede manier in Nederland op te vangen en ze verder te begeleiden naar een gelukkig en productief bestaan in Nederland zo lang dat nodig is.
Daarnaast zijn we actief betrokken bij diverse projecten in Nederland en Oekraïne om met name het welzijn van Oekraïense kinderen te verbeteren.

Doel

De doelstellingen van Stichting HFN Foundation zijn: De stichting heeft ten doel het ondersteunen van personen en organisaties die hulp nodig hebben in het bijzonder – doch niet beperkt tot – vluchtelingen en oorlogsslachtoffers uit de Oekraïne alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Kooophandel onder het nummer KvK 85730262 en is gevestigd aan het Damrak 233 1, 1012 ZJ Amsterdam
RSIN: 863721746

Over ons

De stichting is opgericht om direct hulp te bieden aan Oekraïners na aanleiding van de oorlog die begonnen is op 24 februari 2022.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Emiel de Sévrèn Jacquet: Voorzitter NUCC en honorair consul van Oekraïne in Nederland
Penningmeester: Erik van der Kruk: Commissaris, ondernemer, voormalig partner KPMG
Secretaris: Endymion Struijs: Register Accountant, bestuurder, ondernemer

Beloningsbeleid
Geen van de bestuurders ontvangt een beloning voor de verrichte werkzaamheden.

ANBI

De Stichting HFN Foundation is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanwijzing als kwalificerende instelling heeft een gunstige betekenis voor zowel de instelling als degene die daaraan een schenking of erfstelling doet.

ANBI-status voordelen

Schenkingen van en aan ANBI’s zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting indien aan de geldende voorwaarden is voldaan. Een schenking aan een ANBI komt verder – binnen de daarbij gestelde normeringen – in aanmerking voor giftenaftrek in de aangifte inkomsten-of vennootschapsbelasting.
Meer informatie treft u aan op de site van de belastingdienst en in het ANBI register

Doneren

U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL25 BUNQ 2068 8075 64.
Wilt u een grotere donatie doen en bespreken welk project we daar aan kunnen koppelen, eventueel met publiciteit, neem dan direct contact met ons op via office @hfnfoundation.nl.

Partners

We zijn de volgende partners ontzettend dankbaar voor hun support. Dankzij de bijdragen van deze partijen is het mogelijk om deze vrouwen en kinderen een veilige plek te bieden en ze te begeleiden naar een mooie toekomst.

Testimonials

Hieronder een impressie van een gedeelte van de mensen die we opgevangen hebben

Contact

Stichting HFN Foundation
Damrak 233 1, 1012ZJ Amsterdam
hfnfoundation.nl
KvK 85730262


Indien u met ons in contact wilt komen dan kunt u een mail sturen aan office @hfnfoundation.nl of bellen met 020 261 7676 en vragen naar een van de bestuurders.